Opprop: Mer demokrati, mer åpenhet

Opprop: Mer demokrati, mer åpenhet

Dette er en åpen utfordringer til Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet, Regjeringen og hele Stortinget.

Utfordringen er at dere skal leve opp til budskapet om mer demokrati, mer åpenhet.


Mer demokrati: Fjern sperregrensen på 4%

For de som ikke vet det, eksisterer det en sperregrense for deltakelse i det norske demokratiet på 4%. Sperregrensen gjør at den demokratiske stemmen til mange tusen i Norge aldri blir hørt og aldri har noen påvirkning.

Utfordringen er å fjerne sperregrensen på 4% og åpne opp Stortinget slik at det blir demokratisk avgjort hvem som får sitte med makten i Norge. Det er 169 mandater for valg til Stortinget, disse skal avgjøres prosentmessig. Dette betyr at partier som Rødt som fikk 1,3% ved forrige Stortingsvalg, faktisk vil få minst ett mandat på Stortinget.

Mer inkludering: Innfør førstevalg og andrevalg på stemmeseddelen

Folk er i dag redde for å stemme på små partier fordi en stemme til dem oppfattes som bortkastet. Resultatet er at folk i stedet for å stemme på det partiet som står deres hjerte nærmest av taktiske grunner velger å stemme på et parti som har sjanse til å få inn representanter på Stortinget. Dette er en ond sirkel og de små partiene kommer derfor aldri ut av startgropen.

I Frankrike og andre land har man løst dette ved å innføre flere valgrunder. Dette er selvfølgelig en mulighet også for Norge, men et raskere og enklere alternativ er å innføre førstevalg og andrevalg på stemmeseddelen. Førstevalget blir da stående som offisielt valgresultat, men dersom et parti ikke får nok stemmer til å få inn en representant på Stortinget, brukes andrevalget til å bestemme mandatfordelingen.

En velger kan da for eksempel oppgi Miljøpartiet De Grønne som sitt førstevalgog SV som sitt andrevalg. Dersom MDG ikke får nok stemmer til å få inn en mandat går denne stemmen over til SV når mandatfordelingen skal bestemmes. Dette fungerer som en mer demokratisk og inkluderende ordning enn dagens ordning med utjevningsmandater.

Mer likhet for loven: La hver stemme telle likt

I dag teller en stemme i Finnmark omtrent dobbelt så mye som en stemme i Oslo. Dette bryter med prinsippet om likhet for loven. Hver stemme bør telle likt, og det bør kun være én valgkrets for hele landet.

Mer åpenhet: Åpent debattforum hos alle partier

Alle partier som stiller til valg bør oppfordres til å ha et åpent debattforum på partiets hjemmeside.

Det er langt ifra nok å høre på politiske debatter for å forstå hva partiene står for, hvilke verdier de har og hvor moralen ligger. Det er heller ikke nok å lese avisinnlegg eller blogger til de ulike representatene. Den beste måten for folket å spørre ut et parti om deres faktiske politikk, er et åpent forum hvor alle kan delta.

Et politisk parti som ikke har et debattforum hvor folket kan få lov til å engasjere seg i dialog og komme med spørsmål – er at parti med en skjult agenda. Det er ikke mulig å avlede svar på alle politiske spørsmål med å lese hjemmesiden til partiene. Partiprogrammet gir bare en liten sannhet.

Bak oppropet

Oppropet er utformulert av Sondre  Bjellås og Onar Åm og distribuert til flere politiske engasjerte og partier. Vis din støtte med å kopiere innlegget på din egen blogg og samtidig besøke egen Facebook side for oppropet. Det vil bli laget en oppsamling av alle som blir med på oppropet nedenfor:

Onar Åms Lillablogg

Niclas

Tord Kroknes

Facebook

(Foto av opensource.com)

Bli med i samtalen

5 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *