Hvordan de fattige forblir fattige

Det finnes fattige mennesker i alle verdens land. Teknologisk utvikling har gjort livet bedre for milliarder av mennesker, men vi har likevel 1,7 milliarder mennesker på denne jorden som lever i absolutt fattigdom, i følge Wikipedia. Har vi det bra i Norge, fordi vi lar mennesker i andre deler av denne samme planeten lide? Er […]