Legalisér selvforsvar!

Her i landet er det ikke lovlig med selvforsvar. Det er kun politiet og forsvaret som har lovlig grunnlag til å forsvare oss. Jeg mener selvforsvar er en grunnleggende rettighet i et sivilisert samfunn, som det er på tide å legalisere i Norge. Vold mot mennesker er den verste formen for kriminalitet. Voldtekt er igjen en av […]

Datalagrings-direktivet

Erna Solberg garanterer nå ovenfor Jens Stoltenberg at Arbeiderpartiet vil få flertall for innføring av EU-direktivet som går under navnet Datalagringsdirektivet. Intet annet direktiv har skapt så mye engasjement og vært så kontroversielt. Norge har innført samtlige EU-direktiv vi har blitt pålagt gjennom EØS-avtalen, aldri har vi sagt nei.