Uten skatt, ingen stat

Hvis kapasiteten til å innkreve skatt forsvinner, vil også staten vitre hen. Dette kan skje på mange måter.

Grunnlaget for staten

Akkurat slik som individets lønnsinntekt, avkastningen av vårt arbeid, er vårt grunnlag for liv og overlevelse, er skatten helt essensiell for statens overlevelse. Skatten er navlestrengen til staten, uten den, vil ikke staten kunne overleve.

Propaganda om skatt

Fra du blir født, blir du indoktrinert med propaganda om skatt. Dette er fundamentalt grunnleggende å gjennomføre for at staten skal klare å legitimere sin eksistens. Du har helt sikkert hørt de gjentagende setningene om at man må betale skatt for å hjelpe de fattige. Betale skatt for å spare til sin egen alderdom. Betale skatt for å sikre helsetjeneste. Betale skatt for å sikre utdannelse, osv, osv.

Alle disse unnskyldningene er fiktive konstruksjoner som er opprettet for å legitimere at penger kan stjeles fra deg uten at du gjør motstand. Hvis du virkelig forstod at skatt er rent tyveri, utført av en organisert mafia, ville du sannsynligvis vist litt mer motstand enn du gjør idag. Men akkurat slik mafia truer deg med vold og de har masse våpen, så lystrer du så lenge du ikke kan forsvare deg selv.

Desto bedre en stat er i sin propaganda, desto enklere blir det å innkreve skatten. Når propagandaen er altomfattende, slik den er i kommunistiske stater som Nord-Korea, blir makten over individene fullstendig.

Det er din oppgave, som et rasjonelt, tenkende individ – å se virkeligheten for hva den er. Du må ikke lengre blindt akseptere alt du blir fortalt. Det er ikke mange år siden vi ikke hadde noe annet valg enn å tro på hva vi ble fortalt av våre foreldre, lærere, politikere og andre autoriteter. Vi hadde ikke tilgang på all verdens informasjon, all fakta i verden, på mobiltelefonen via Internett. Det har du i dag, alt du trenger å vite er lett tilgjengelig. Hvis du likevel velger å ikke oppsøke fakta og sannhet, da går ikke det kun ut over deg selv, det går ut over andre i ditt samfunn. Du har et ansvar ovenfor deg selv og alle andre, å søke fakta og sannhet.

Redusere statens inntekter

Det er flere måter man kan redusere statens inntekter på. Det vi kan se i land som Hellas, er en manglende respekt for skatt og avgiftssystemet. Hvis borgerne ikke er villige til å betale skatten, slik staten befaler, vil inntektene til staten bli reduserte. Skjer dette i stor nok skala, vil ikke staten ha mulighet til å bruke sitt politi og rettsvesen til å fengsle og voldelig tvinge alle borgerne. Det er dette som skjer i land som Hellas, hvor det i lang tid har vært en manglende respekt for skattesystemet.

Staten har to måter å opprettholde sin makt: Velferdsstjenester og vold. Ved å tilby borgerne velferdstjenester, kan man vinne velgernes gunst i form av stemmer. Ved å få majoriteten av stemmene, vil man i et demokrati få legitimisert sin politikk. Det er likegyldig hvorvidt politikken som føres i er samsvar med hva folket mener og ønsker, det handler kun om å oppnå mest stemmer. Ingen demokrati i verden er basert på en representativt demokrati, hvor folket selv kan bestemme politikken. Dette ville tilnærmet være et anarki, hvor hvert individ får lov til å bestemme over eget liv.

Å fjerne velferdstjenester er tilnærmet politisk selvmord. Ingen ønsker å få mindre pensjon. Ingen ønsker å få mindre trygd. Ingen ønsker å få mindre av noe man tidligere har fått «gratis». De upopulære valgene med å kutte i forbruket, er det ingen som tar. Resultatet er at stater tar opp lån for å dekke sine valgløfter.

Den andre måten å opprettholde makten, er som nevt ved bruk av vold. Dette forekommer i størst  grad som trusler om vold mot borgere som ikke gjør slik de blir befalt. Hvis man ikke betaler moms, avgifter eller skatt – slik myndighetene mener er riktig, blir man truet ved bruk av makt. De som motstiller seg fullstendig på prinsipielt grunnlag å la seg bli frastjålet verdier, vil bli plassert i fengsel. Når man blir hentet av politiet og motstiller seg en arrestasjon, vil man risikere å bli skutt og drept. Dette er virkeligheten, dette er realitetene i opprettholdelse av staten.

Gjør alt for makten

Du må aldri bli lat og tro at den sittende politiske eliten ikke er villige til å gjøre alt for å beholde makten. Disse menneskene er ikke fremmede for å drepe, for å oppnå sine mål. Det er derfor det er livsfarlig å forsøke å leve et liv etter gode prinsipper. Det er ulovlig i alle verdens stater, og spesielt i et land som Norge.

Den økonomiske krisen har dramatisk redusert mange staters kapasitet til å beholde makten over sine borgere. Det globale svarte økonomiske markedet er i sterk vekst, i motsetning til de offisielle brutto nasjonalbudsjettene til blant annet Hellas og andre Europeiske stater som sliter økonomisk.

Den økonomiske krisen som er forårsaket av Keynesianisme, som statene selv har brukt for å øke sine inntekter og maktposisjoner, slår hardt tilbake. Krisen kommer til å gjøre mer for liberalisme, frihet og fred i verden enn noe annen hendelse. Når statenes inntekter vitrer hen, forsvinner statenes makthånd over folket. Når folket blir frie individer, vil verdiskapningen bli enorm. Det er dette som gjorde USA til et stort land, individenes frihet, men det er også det som har gjort USA til det problematiske landet de på mange måter har blitt.

Makten til folket

Som fører oss til det viktigste å huske på nå i tiden fremover. Det viktigste du kan gjøre, som en tilhenger av frivillighet og fred, er å forstå hvordan man kan unngå noe lignende igjen i fremtiden. Det er bare én ting som kan effektivt stoppe en økning av statens makt, eller etablering av en ny stat i askene til den gamle: Det er å fjerne statens kapasitet for å innkreve skatt.

Dette gjøres ved å etablere en lik kapasitet for vold mellom alle aktører. Alle individer har en rett til å beskytte seg selv. Alle individer har rett til å gjøre dette personlig, eller sette dette ut som en tjeneste til andre. Vi må derfor kreve vår rett til å tilegne oss våpen i den hensikt å bruke dem i selvforsvar. I dag er våpen kun lov for sport og jakt, altså er muligheten for å tilegne seg våpen til selvforsvar ikke-eksisterende i Norge. Dette er et essensielt ledd i å fjerne individets rett til frihet og fravær fra initiering av tvang. Når individet har kapasitet for vold, blir det ikke lengre mulighet for å fysisk innkreve skatt på vegne av staten. Den skatten som da skal innkreves, må gjøres ved hjelp av frivillige valg gjort av hvert individ. Politikerne vil fortsette med sin propaganda om hvorfor de mener du bør betale deres lønninger og betale for deres valgløfter, men situasjonen vil bli en helt annen enn hva den er idag.

Husk at folk flest ønsker å hjelpe de som har det vanskelig, folk flest ønsker å samarbeide. Folk flest ønsker å bidra til felleskapet. Da er det også veldig innlysende at vi ikke trenger trusler om vold og brukt av makt for å få dette til. Vi vil gjøre dette av vår egen fri vilje.

(Foto av 401(K) 2012)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *