Selvmordsbølge i Norge

Som en oppfølging på de første to innleggene moro med statistikk og statistikk som lyver, ønsker jeg å vise ett eksempel til på hvordan statistikk utrolig lett kan manipuleres. God statistikk med god kildekritikk er veldig verdifullt for samfunnet, dårlig statistikk med elendig kildekritikk kan være veldig skadefullt – spesielt i hendene på mennesker med mye makt.

Neste avsnitt er selvsagt en oppkonstruert artikkel av meg. Den er i sin helhet basert på faktiske opplysninger.

——

Selvmordsbølge i Norge

Statistikker fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at Norge er høyt oppe på listen over land med høy prosent av selvmord. Norge ligger over land som Island, Danmark, England og USA. Land vi gjerne forbinder med høy mengde av selvmord, som India, hvor det bor over en milliard mennesker, har lavere selvmords-nivå pr. 100 tusen borger enn Norge.

Hvordan er det mulig at Norge med vår velferdsstat, gratis utdannelse, gratis helsetjenester og gode arbeidsvilkår, kommer så dårlig ut i forhold til andre?

Andre land som scorer enda lavere er Italia, Spania, Brasil, Mexico og Tyrkia. Grafen nedenfor viser hvordan Norge er i forhold til flere andre land.


(Kilde: Wikipedia/WHO)

Offentlige tiltak til forbedring

NRK melder at Støre eller Giske er mulige kandidater til å overta jobben som ny helseminister. Selvmordsbølgen i Norge er kanskje en av flere årsaker til utskiftingen av Anne-Grete Strøm-Erichsen som i dag er helseminister. Man kan bare spekulere i bakgrunnen for byttet, men tallene tale er veldig klar. Det er en overvekt av menn som tar selvmord i Norge, enn det er kvinner. Kanskje en ny mannlig helseminister er det som trengs for å snu denne trenden?


(Kilde: Wikipedia/WHO)

Det er klart og tydelig at det offentlige må på banen. Norge kan ikke være bekjent med et nasjonalt selvbilde av høy selvmords-prosent. Helsedirektoratet melder om hvordan mobbing fortsatt er et økende problem i Norge, det er ikke usannsynlig at mobbing har en sterk relasjon med andelen av selvmord.

– «Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mobbing og psykiske og somatiske plager.»

Hverken Støre eller Giske har gitt kommentarer til denne undersøkelsen, ettersom de aldri ble kontaktet for kommentar. Det kan forventes at det settes av ekstra midler i neste års statsbudsjett til å motarbeide denne negative trenden.

——

Kun fakta

Ingenting av jeg har skrevet ovenfor er løgn. Alt er basert på fakta, nemlig statistikk. Er det virkelig slik at statistikk og tall alltid er fakta? Selvsagt er det ikke det, statistikk blir aldri absolutte sannheter.

Tall som selvmord i et land er utsatt for ekstremt mange faktorer som kan spille inn. For det er viktig å innse at en økning i prosent fra et tidligere år, ikke alltid betyr en faktisk økning i antall tilfeller, men det kan like gjerne bety en faktisk økning i antall registrerte tilfeller – som er noe helt annet.

Ulike kulturer ser på selvmord veldig ulikt, noen land har mye aversjon mot selvmord. Dette kan selvsagt påvirke hvorvidt et faktisk selvmord blir registrert som selvmord, eller en annen type dødsfall. Bilulykker hvor det ikke er etterlatt et brev, kan i noen tilfeller være et selvmord og ikke kun en tragisk ulykke.

Kilde for statistikken ovenfor: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

Det er utrolig mye annet interessant jeg kunne funnet frem, blant annet relasjonen mellom BMI (kroppsmasseindeksen) og selvmord. Dette er en statistikk som umulig gir noen særlig verdi, konklusjonene man kan finne på basert på denne statistikken er nesten verdiløse. Har mennesker med selvmordstendenser en tendens til å slanke seg og spise feil, eller er det feilernæring som øker sjansen for selvmord? Kanskje vi bør innføre obligatorisk tvangsforing av underernærte mennesker og øke mengden av karbohydrater i skolematen? Vi ønsker vel ikke at selvmordsbølgen i Norge skal fortsette? Tvang er jo ikke et fremmedord for norske politikere.


(Kilde: Wikipedia)

Forhåpentligvis vil du tenke litt mer kritisk og ha en sunn skepsis til neste gang den venstrevridde norske pressen snakker om sosiale problemer og når politikerne benytter tall og statistikker som absolutte sannheter.

(Foto av Tjook)

Bli med i samtalen

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *