Vi er i krig

Norge er i krig med Afghanistan. Vi har sendt militært bevæpnede styrker til et land som ligger 5015 km fra vårt eget land. Her er vi med i en felles krigsstyrke som har invadert et land som ligger flere tiår bak oss selv. Norske borgere betaler for en krig som fører til drap av uskyldige mennesker, i et vilt fremmed land som består av mennesker som utgir absolutt ingen som helst fare for norske borgere eller den norske stat.

Barn, mødre, fedre, ungdommer, besteforeldre, lærere, arbeidere, politikere, gjetere, bønder – mennesker som aldri har gjort noe vondt mot andre mennesker, blir myrdet, mishandlet, skadet og forlatt til seg selv. Uten infrastruktur og evne til å hjelpe sine egne sårede, hvor tusenvis av uskyldige vil dø av skader forårsaket direkte eller indirekte av en regelrett maktdemonstrasjon verden aldri har sett maken til.

Vi er alle i Norge moralskt ansvarlige for alle uskyldige som dør, alle lidende og alle de destruktive og ondskapsfulle handlingene som forekommer i krigen. Det er ingenting vi kan gjøre for å gjøre dette bra igjen. Det er ingen måte vi kan lappe sammen et menneske som er skutt i filler. Det er ingenting som kan fjerne smerten av å miste sine barn og sin kjære. Jeg skammer meg dypt.

Fortsett å lese «Vi er i krig»

Frihet for Egypt

Hendelsene i Egypt de siste ukene har vært veldig spesielle. Vi har sett hvordan et folk har våknet opp fra en lang dvale, og begynt å stå opp for sine meninger og rettigheter. Menneskene i Egypt ønsker frihet fra den undertrykkelsen som staten har stått for i mange, mange år. En frihet de nå har fått ved å jage presidenten ut av landet.

Hvor lenge deres nyvunnet frihet vil vare er vanskelig å si, det vil uten tvil komme en ny og enda mektigere stat som vil ta plassen til Hosni Mubarak. Undertrykkelsene vil fortsette, men menneskene i området har våknet opp og vil nok jobbe videre for å øke friheten og dermed også forbedre forholdene til millioner av mennesker.

Fortsett å lese «Frihet for Egypt»

Når man ikke vet bedre

Det er viktig å forstå at ikke alle i samfunnet har blitt fortalt og lært om alternativet til en stor, mektig og voldelig stat. Hvis man aldri har lært om, eller blitt fortalt om hvordan man kan bygge egne personlige relasjoner basert på frivillighet og hvordan vi kan forme samfunnet etter samme model, er man nødvendigvis ikke umoralsk eller ond. Enkelte ganger vet man ikke bedre.

Hva vi lærer som barn, er kunnskap vi gjerne beholder resten av livet. De synspunktene, de moralske levereglene og de tusenvis av faktaene vi lærer tidlig i livet – følger oss gjerne til graven.

Fortsett å lese «Når man ikke vet bedre»

Ikke-voldelige løsninger

Alle mennesker vet at det ikke er bra og det er ikke riktig å bruke vold, for å løse sosiale problemer i våre egne liv.

Hvis vi ikke får jobben vi ønsker oss, fanger vi ikke sjefen og holder ham fanget til han gir oss jobben likevel. Hvis en jente ikke vil gå ut med oss, fanger vi ikke henne og stenger henne i bagasjerommet på bilen. Som en god foreldre vil man aldri benytte vold mot sine egne barn.

De menneskene som gjør slike handlinger og bruker vold, omtaler vi som umoralske og onde mennesker. Dette er sterke ord som vekker avsky, og det er viktig å bruke disse begrepene i alle tilfeller hvor vi ser mennesker benytter vold, og trusler om vold, i sine liv og samhandling med andre i samfunnet.

Fortsett å lese «Ikke-voldelige løsninger»

Konsepter er kun konsepter

Vi mennesker har en kapasitet til å finne opp konsepter, som noen ganger har nyttige funksjoner. Konsepter (og begrep) kan bestå av abstrakte ideer og symbolikk. Vi bruker dette når vi deler landet inn i ulike landsdeler, som Nord-Norge, Sør-Norge. Konsepter bruker vi for å beskrive en samling av fysiske enheter.

Land er også konsepter, som Norge og Sverige. Ditt favoritt fotballag er også bare et konsept. Gjerne har konseptene symboler som logoer, farger og slagord. I utgangspunktet kan ikke et konsept ha noen rettigheter, de er kun abstrakte ideer som er funnet opp av mennesker, hvor det gir verdi å ta de i bruk. Eksempelvis skaper det tilhørighet i ett bestemt selskap, hvor man har felles regler, rutiner og arbeidsoppdager.

Fans
Fortsett å lese «Konsepter er kun konsepter»

Introduksjon til frihet uten stat

Det er ikke hver dag man møter mennesker som har tro på frihet som den beste mekanismen for å oppnå et godt, varmt og fredelig samfunn. Kanskje blir det mer vanlig en dag i fremtiden? Vi lever våre liv med mange antagelser om hva som er rett og galt, gjerne uten at vi selv kjenner de logiske trådene tilbake til våre moralske verdier og regler.

Glade gutter Fortsett å lese «Introduksjon til frihet uten stat»