Når man ikke vet bedre

Det er viktig å forstå at ikke alle i samfunnet har blitt fortalt og lært om alternativet til en stor, mektig og voldelig stat. Hvis man aldri har lært om, eller blitt fortalt om hvordan man kan bygge egne personlige relasjoner basert på frivillighet og hvordan vi kan forme samfunnet etter samme model, er man nødvendigvis ikke umoralsk eller ond. Enkelte ganger vet man ikke bedre.

Hva vi lærer som barn, er kunnskap vi gjerne beholder resten av livet. De synspunktene, de moralske levereglene og de tusenvis av faktaene vi lærer tidlig i livet – følger oss gjerne til graven.

Som nevnt er man ikke nødvendigvis en umoralsk person om man er tilhenger av en mektig og voldelig stat. Informasjonen er ikke alltid like lett tilgjengelig, men forhåpentligvis kan denne bloggen være med å bidra til at budskapet blir lettere tilgjengelig og mer åpentlyst for enkelte mennesker.

Har man først satt seg inn i hvordan staten egentlig opererer og hvordan den grunnleggende og objektiv moral må være logisk, konsistent og gjeldende for alle situasjoner, da er man moralskt bundet til å innse feil i ens egne antagelser med synet på livet og samfunnet. Hvis man fortsetter å holde på doktriner, selv om man innser at dem er feil, da er man virkelig et umoralskt individ.

Det vi derimot har, som voksne og opplyste individer, er et ansvar for å holde oss selv oppdaterte på etablerte fakta og nyere kunnskap. Det er viktig at vi ikke holder på vår barndomstro, for som historien forteller oss, er mye av det vi vet idag sannsynligvis feil. Et av målene med denne bloggen er å lære mer om hva som er en objektiv og god moral. Hva som er logisk og riktig. Hvordan er det oppveksten har påvirket hvordan man tenker og hvilke meninger man har?

Viktig å være som et barn gjennom hele livet, nemlig å beholde nyskjerrigheten som bor i oss. Klarer vi det, samtidig som vi er åpne for å ta feil, da kan vi virkelig klare å gjøre en forskjell i våre egne liv og vårt felles samfunn. Når man vet bedre, da har man kun ett riktig valg.

(Photo av Matt Katzenberger)

Bli med i samtalen

3 kommentarer

 1. «Informasjonen er ikke alltid like lett tilgjengelig, men forhåpentligvis kan denne bloggen være med å bidra til at budskapet blir lettere tilgjengelig og mer åpentlyst for enkelte mennesker.»

  I fare for flisespikke, så spørr jeg om hvilken informasjon tenker du på?
  Hvis en rettighet, eller tilstand om du vil er objektiv – rett eller galt, og det er helt uavhengig konsepter som ‘grupper, mennesker, stat og andre individer’, så er ikke dette en, betyr ikke dette at hver enkelt en av oss har full tilgang på denne informasjonen helt uavhengig hvordan disse konsepter behandler oss?

  Er det dette vi kaller ‘forstand’ / ‘logikk’?

  Og hvis en ikke er klar over sin ondskap, hva slags selv-motsigende adferd vedkommede har tatt til seg, så betyr vel ikke det at en ikke er ond, men bare ikke forjævlig ond?

  Er forøvrig enig i at mer informasjon der ute, der folk ferdes hvor det tilstadig vises til praktiske tilfeller for å lokke massene, vil frelse flere – men til slutt så står det på vedkommede som lytter på, og om de -vil- lytte på.

  1. Takk for kommentaren!

   Det jeg henviste til var informasjon om liberale ideer, tanker om frihet og hvordan frivillighet er et reelt og virkelig alternativ til tvang og trusler. Ett eksempel på mangel: det eksisterer ikke en norsk Wikipedia-artikkel om ikke-aggresjons-prinsippet.

   Sannhet og fakta er ikke alltid intuitivt og heller ikke alltid like lett tilgjengelig. Ta eksempelvis vårt eget solsystemet. Det kan gjerne se ut som solen går rundt jorden, det er mulig dette er den intuitive reaksjonen på hva sansene opplever. Men den intuitive forståelse gav masse problemer med forklaringen av solsystemet, hvor vi først hadde en geosentrisk modell hvor jorden var i sentrum. Den enkleste forklaringen er ofte den mest rette 🙂

   http://no.wikipedia.org/wiki/Geosentrisme

   Min personlig opplevelse rundt dette, var at min egen moral tidligere var basert på kultur, religion, historie, m.m. og manglet de prinsipielle grunnreglene. Jeg manglet en objektiv sannhet som alle andre konklusjoner kunne avledes fra.

   Akkurat som fysikken var grunnlaget for vår riktige og sanne forståelse av vårt eget solsystem, er objektive og sanne moralske prinsipper et viktig grunnlag for en riktig og sann forståelse av rett og galt i menneskets liv og samfunn.

   Jeg ønsker å gjøre mitt bidra med å spre budskapet og informasjon om frihet og frivillighet, målet mitt er å engasjere i dialog slik at jeg kan få avklart min egne feil (og hvor jeg har rett) og få testet mine argumentene, teoriene, hypoteser og meninger. Hvis man er villig til å diskutere, er man villig til å lytte og da har man mulighet til å forbedre seg selv. Takk for kommentar!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *