Under paraply-beskrivelsen intellektuell eiendomsrett eksisterer patenter, opphavsrett (copyright) og varemerker (trademark). Intellektuell eiendomsrett er ikke kompatibelt med et fritt samfunn og ikke kompatibelt med privat eiendomsrett.


Mer bredt fortalt er eksempler på intellektuelle verk er; ideer, oppskrifter, formler, ytringer, argumenter, melodier, mønster, rytmer, bilder, osv. Alle disse er ressurser, men ikke knappe ressurser. Når en tanke har blitt tenkt, utformet og ytret, er tanken blitt fritt og uendelig tilgjengelig.

Hvis jeg synger en melodi eller skriver på bloggen min, og du hører meg eller leser det jeg skriver, kan du reprodusere eller kopiere den samme melodien og samme teksten. Hvis du gjør dette, har du ikke tatt noe fra meg. Jeg kan fortsatt synge min melodi og fortsette å skrive på bloggen.

Faktisk kan hele verden kopiere mine tekster, ettersom jeg legger dem ut på Internett. Hvis jeg ikke ønsker å bli kopiert, måtte jeg holdt tekstene for meg selv og aldri delt dem med noen.

Forestill deg at jeg fikk eiendomsrett på min melodi eller teksten på bloggen, slik at jeg kunne stoppet deg fra å kopiere eller krevd betaling hvis du gjorde det. Betyr ikke det først, absurd nok som det er, at jeg må betale (royality) til dem som oppfant musikk og dem som oppfant datamaskiner? Deretter videre til dem som oppfant norsk, oppfant skriftspråket, osv?

Deretter betyr det ikke at hvis jeg kan stoppe deg fra å gjengi min melodi eller tekst, at jeg har tatt delvis eierskap i deg? I din fysiske kropp, ditt stemmebånd, ditt papir og din penn, fordi du bruker ikke noe annet enn din egen private eiendom til å gjengi eller kopiere meg.

Hvis du ikke lengre kan kopiere meg, betyr det at jeg, som er eier av den intellektuell eiendommen, har ekspropriert deg og din virkelige eiendom.

Dette viser at intellektuell eiendomsrett ikke er kompatibelt med privat eiendomsrett. De som ønsker å håndheve intellektuell eiendomsrett står for et farlig inngrep i den virkelige eiendomsretten (som er i knappe varer).

(Denne teksten er fritt oversatt fra et intervju med Dr. Hans-Herman Hoppe)

(Foto av Sam Teigen)

Flattr this!