Når blir vi for mange i Norge?

Etter Stoltenberg-regjeringen overtok for Bondevik-regjeringen, har befolkningsveksten i Norge økt dramatisk. Faktisk har den blitt dobbelt så stor.


70-regelen

Hvis du ikke kjenner til 70-regelen, er det på tide at du lærer noe nytt. Dette er tilnærmet det tallet man bruker for å regne ut eksponensiell vekst. Det finnes ingen norsk artikkel på Wikipedia enda, men den engelske er her: http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_70

70-regelen brukes for å regne ut hvor lang tid det tar før man oppnår en fordobling.

Ligningen er TID = 70 / VEKST. F.eks. hvis noe vokser med 10% hvert år, blir utregningen: 70 / 10 = 7 år. Eller hvis noe vokser med 5%, blir det 70 / 5 = 14 år.

Boligprisveksten

Når du nå har lært veldig raskt og enkelt om 70-regelen, kan du begynne å bruke denne hver gang du leser om en årlig økning i nyhetene. Dette er nyttig i f.eks. boligprisveksten. Hvis mediene rapporterer at det de siste årene har vært 8% prisøkning på boliger, vil en vedvarende samme økning resultere i at prisene på boligene i landet vil være dobbelt så store på mindre enn 9 år! Faktisk er det 8% som var gjennomsnittet i økning fra 4.kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 i følge SSB. I Trondheim var veksten 12,4%, det høres kanskje ikke så dramatisk mye ut. Men det betyr at hvis den samme veksten fortsetter, vil en bolig som i 2010 kostet 2 millioner, koste dobbelt så mye kun 5 og et halvt år senere.

Det kan være interessant å se på boligprisindeksen og dens vekst siden 1992. Den viser ganske tydelig oppbyggingen før finanskrisen i 2008 og hvordan prisene fikk et relativt dramatisk fall. Mens Danmark og Sverige har hatt en mye mer stabil utvikling, har prisene i Norge skutt i været.

Befolkningsvekst

Hvis vi nå tar i bruk vår enkle måte å kalkulere den eksponensielle veksten, til å se hvordan det går med befolkningsveksten i Norge, bør man begynne å forstå noen potensielle fremtidige konsekvenser.

Det er liten tvil om at politikken til Stoltenberg-regjeringen har ført til en dramatisk økning fra det som var tidligere, og vi har ikke så langt denne statistikken går hatt like stor vekst som den nåværende.

Denne veksten er en viktig faktor når man forsøker å forstå den vedvarende boligprisstigningen i Norge. Som mange vet, er det begrenset med utbyggingsmuligheter i byer som Oslo. Her er det trangt om plassen, og når flere folk kommer inn på markedet og skal ha bolig, vil prisene presses videre til uante høyder.

Google har en statistikk som viser veksten i den norske befolkningen:

På tidspunktet jeg skriver dette, er det kun data tilgjengelig for 2010. Det blir spennende å se tilbake når data for 2011 kommer, når du leser dette, viser kanskje grafen ovenfor enten en økning eller reduksjon i forhold til det som har vært tidligere.

Hvis vi runder ned gjennomsnittstallet for de 3 siste årene, og sier at veksten fremover vil ligge på 1,2%. Dette høres veldig lite ut. Hvem bryr seg om en vekst på 1,2%? Det er vel ikke merkbart for folk flest, er det vel?

La oss bruke vårt verktøy, 70-regelen, og se hva vi kommer frem til. Først tar vi utgangspunkt i ca. 0,6% økning som er det vi har ligget på noen årti tilbake i historien. Vi har altså gått fra 0,6%, til 1,2% – en fordobling i veksten. Hva er konsekvensen?

Under Bondevik-regjeringen og andre regjeringer før Bondevik, lå vi på en vekst som tilsvarer fordobling av den norske befolkningen i løpet av avrundet 117 år. Det betyr at det ville tatt 117 år før vi fra dagens 5 millioner i Norge ble 10 millioner.

Men, nå er det slik at vi har hatt en fordobling i veksten. Det er faktisk ikke over 100 år til vi er 10 millioner i Norge. Det kan komme så fort som om litt over 58 år!

Når man også vet at befolkningsveksten gjerne er størst i byer som Oslo, hvor det allerede er trangt om plassen, kan man begynne å bli noe bekymret.

Økende problemer

Norge er et land med planøkonomi. Politikerne kontrollerer og styrer store deler av det norske samfunnet og vår økonomi. Veldig mange politiske avgjørelser skjer på bakgrunn av tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå. Men hvor flinke er SSB til å komme opp med riktige tall? Tilbake i mai 2011, kunne vi lese at SSB sine prognoser for befolkningsvekst har vært altfor lave.

«Dette betyr at prognosene som har vært brukt til å planlegge behovet for boliger, veier, kollektivtransport og kommuneøkonomi er altfor lave, sier flere eksperter Finansavisen har snakket med.»

Det er ganske innlysende at en vekst på 1,2% årlig på nasjonalt nivå representerer et ganske alvorlig problem for storbyen Oslo. Transport, infrastruktur, støy, forrurensing, kriminalitet og innenfor mange andre områder vil vi se økende problemer.

Tror du politiet vil få en fordoblet bemanningen innen 58 år? Når leder av Politiets Fellesforbund allerede nå sier at politiets beredskap er en samfunnsbløff og at det hadde blitt opprør om folk flest faktisk var klar over den elendige beredskapen, hvordan tror du situasjonen vil bli om 5 år, 10 år, 25 år og videre?

Jeg håper virkelig jeg tar feil i min påstand, at vi vil se en økning av voldtekter også i årene fremover. Fra 2010 til 2011, gikk antallet voldtektsanmeldelser opp fra 881 til 1027. Hvordan tror du det gikk med antall tiltalte? Tallet gikk ned, fra 121 til 120. Det er en økning på utrolige 16,6%, hvis vi kan håpe at denne økningen var enestående og at det neste år (kun) blir en økning på 10%, vil det i løpet av de neste 7 årene bli dobbelt så mange voldtekter i Norge.

(Første diagrammet viser befolkningsveksten på jorden. Kilde: The Oil Drum)

Bli med i samtalen

2 kommentarer

  1. Jeg kan nå rapportere at Google har fått oppdaterte tall for 2011, og befolkningsveksten i Norge er større enn tidligere: 1,28% befolkningsvekst pr. 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *