Ikke-aggresjons-prinsippet

Det grunnleggende prinsippet som oppstår som en konsekvens av en objektiv, rasjonell, logisk og sann moral, er ikke-aggresjons-prinsippet. Prinsippet innebærer at det i enhver situasjon er galt å bruk vold i initiell form. La oss utforske prinsippet nærmere…

Fri som fuglen
Vi er alle levende eksempler på at frihet fungerer i praksis. Vi har det bedre med oss selv, når vi er fri til å gjøre det vi selv ønsker. Når vi har det bedre, skaper vi bedre resultater. Når vi samarbeider med hverandre, kan det gjerne gi gode fordeler, enn om vi står alene. Det beste er altså et frivillig samarbeid, hvor man samarbeider når det er til fordel for hverandre.

Påstanden ovenfor kunne jeg gjerne brukt mer tid å dokumentere med referanser, selv om det er godt etablert kunnskap. Kommer jeg til å skrive mer om dette i fremtidige innlegg.

Som jeg skrev i det første innlegget, er ikke-aggresjons-prinsippet en enklere, kortere og mer konsis måte å beskrive de grunnleggende moralske leverreglene som er til fordel for alle mennesker.

En viktig del av ikke-aggresjons-prinsippet er respekten for hverandres private eiendom. Uten en gjensidig respekt for den private eiendommen, kan man aldri oppnå noen frihet. For å utøve rettighetene i Menneskerettighetserklæringen artikkel 29, punkt 2, kreves det «anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter».

Hva betyr det å ha kontroll over egen privat eiendom?

Å ha kontroll over privat eiendom betyr at man ikke kan tvinges til å utføre handlinger og tjenester mot eget ønske. F.eks. har en kvinne rett på sin egen kropp og ingen har lov til å voldta henne, holde henne innestengt, fysisk mishandle eller andre former for tvang, vold og trusler om vold.

Det betyr også at ingen har rett til å ta noen av eiendeler som en person har tilegnet seg gjennom produktivt og frivillig arbeid. Dette er så grunnleggende at det er en del av Menneskerettighetserklæringen og artikkel 17 sier:

  1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
  2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

Det er mange andre gode ting i erklæringen som omhandler emnet bak denne bloggen, nemlig retten til liv og frihet. Ikke alt i erklæringen burde være med og den er i stor grad formet av det faktum at verden i dag ikke er basert på frihet, men på stater som styrer sine land med makt, tvang og vold. Det er også mange deler av erklæringen som er direkte unødvendige å ha med i en verden hvor det er individuell frihet som er grunnlaget.

Behandle samfunnet slik du behandler din egen familie

Det er alltid viktig å leve etter eksempel, leve slik man taler. Jeg behandler min familie, venner, kollegaer og bekjente med respekt og med frivillighet. Jeg kunne aldri tenkt meg å forsøke å tvinge en venn til å gjøre noe mot deres egen vilje. Ingen av mine venner utøver tvang eller trusler om vold mot meg.

Hvis du ser på din egen familie og din egen krets av mennesker – Behandler du dem med gjensidig respekt og fravær fra vold og tvang?

Selv når man går i butikken for å handle mat, behandler jeg de andre menneskene slik jeg selv ønsker at dem skal behandle meg. Jeg bruker ikke fysisk makt for å komme først i køen i kassen, jeg beveger meg stille og rolig, slipper andre mennesker forbi hvis det er kø og blir glad når andre stopper opp og slipper meg forbi. Dette gjør de fleste som går på en butikk, og vi gjør det fullstendig uten at det eksisterer noen overhengende trussel om vold. Det er ingen politimann som påser at vi er snille mot den gamle damen som bruker lang tid i kjøttdisken, vi er snille og greie fordi det er til fordel for oss selv.

Ikke-aggresjon som personlig verdigrunnlag

Hvis man aksepterer det grunnleggende prinsippet om ikke-aggresjon og tar det til seg som et grunnlag av ditt personlige verdigrunnlag, vil du raskt innse at dette har mange drastiske konsekvenser for etablerte antagelser. Har man først klart å innse hvor viktig prinsippet er og hvor essensielt det er å følge det i enhver situasjon, begynner det å bli spennende og lærerikt å utforske enns egne antagelser og forståelse av hva som er rett og galt.

Er det galt å drepe et annet uskyldig menneske, vil det være galt uansett situasjon. Det betyr at man aldri, fra et moralskt standpunkt, kan akseptere et drap på et annet menneske. Selv om å drepe én person, kan redde livet til hundre andre, eller tusenvis av andre mennesker.

Det betyr også at man ikke kan tvinges til samarbeid, selv om et samarbeid vil være hensiktsmessig. Hvis man ikke ønsker å være deltakende i samfunnet, må man være fri til å melde seg ut og klare seg selv om man ønsker det.

Lær mer om ikke-aggresjons-prinsippet

Det eksisterer en norsk versjon på Wikipedia for ikke-aggresjons-prinsippet og en utmerket artikkel på engelsk. Du er velkommen til å legge igjen en kommentar hvis det er spørsmål, uklarheter eller egne erfaringer med prinsippet.

(Foto av Chris)

Bli med i samtalen

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *